Malmö Nordic på atéljehuset Addos projektrum

Kerstin Winberg / Patterns and archetypes 2013

Tillbaka till Utställningar...

Work in progress

Sedan en längre tid bor och rör jag mig i stadens centrum. Jag återkommer ständigt till platser och statyer som fångar min blick. I en radie av några kilometrar finns alla de motiv som har intresserat mig under årens lopp.

Även mina föräldrar levde och rörde sig här under en kort period, där jag nu rör mig. För min mor var detta jungfrulig mark, eftersom hon tagit sig från sitt hemland Holland för att förenas här med min far och hans familj. De var förälskade och det var något år innan jag föddes.

Parkerna, och då speciellt Pildammsparken och Margaretapaviljongen var deras mötesplatser. De är lika viktiga platser för mig idag, då jag under en stor del av året, både besöker och passerar dessa på på väg till min koloniträdgård .

I den här utställningen använder jag mig av foto i kombination med teckning och målning De flesta fotona har jag själv tagit, med undantag för två stycken. Den ena är från ett gammalt fotoalbum, som visar min mor och far på stranden i Nordwijk, Holland 1947, och den andra bilden har jag tagit ur en bok som heter ”Från Lustgården till Möllevångstorget. Malmö 1949-1950.” Här fann jag till min stora förvåning en bild av ”Mamma och Pappa med barnvagn” vid Malmö Stadsteater. (fotograf Gunnar Lund)

Jag försöker knyta samman ett Då med ett NU.

Några titlar på utställningen:

  • Patterns and archetypes 2013
  • Roots
  • Jag är här
  • The worldtree
  • Göta
  • Crossing
  • Overlaping